top of page
Screenshot 2022-04-05 at 08-37-29 king richard the Lionheart at DuckDuckGo.png

Koning Richard Leeuwenhart

Screenshot 2022-04-05 at 11-45-50 chateau gailard at DuckDuckGo.png

Château Gaillard is een verwoest middeleeuws kasteel in Normandië, Frankrijk.

Het werd gebouwd gebouwd in kalksteen c. 1196–1198 door de meester-militaire strateeg Richard I (Richard Coeur de lion, the Lionheart). Sommige historici denken dat hij het zelf heeft ontworpen. Het was een vroeg concentrisch kasteel en een van de eersten met machicolen en flankerende torens. Het kasteel bestaat uit drie omheiningen gescheiden door droge grachten, met een donjon in de binnenste omheining.

Screenshot 2022-04-05 at 09-46-51 king richard the Lionheart at DuckDuckGo.png

Richard I stond bekend om zijn moed die hem de bijnaam "The Lionheart" opleverde

Screenshot_2022-04-05_at_09-50-17_king_richard_the_Lionheart_at_DuckDuckGo-removebg-previe

Zijn schild, met daarop drie leeuwen, is dat op het grote zegel van koning Richard Leeuwenhart

Screenshot 2022-04-05 at 08-38-03 king richard the Lionheart at DuckDuckGo.png

Hoewel er veel figuren in de geschiedenis zijn, heeft koning Richard Leeuwenhart altijd mijn aandacht getrokken. Hoewel hij geen tempelier is, was hij een kruisvaarder. Zijn sterke leiderschap en standvastigheid hebben altijd indruk op mij gemaakt.

In de vroege jaren 1180 kreeg Richard te maken met adellijke opstanden in zijn eigen land. Hij toonde aanzienlijke militaire vaardigheid en verdiende een reputatie van moed. Die kwaliteiten die leidden tot zijn bijnaam Richard Leeuwenhart

Hij was een koning die regeerde van 1189-1199. Hij verdiende de titel 'Coeur-de-Lion' of 'Leeuwenhart' omdat hij een dappere soldaat was, een grote kruisvaarder, en vele veldslagen won tegen Saladin, de leider van de moslims die in die tijd Jeruzalem bezetten.

Terwijl Richard Plantagenet wordt vereerd als een van de grote krijgerskoningen van Engeland, is hij misschien het best bekend als 'de afwezige koning'. Dit komt door het feit dat hij tijdens zijn regering van 1189-1199 in totaal zes maanden in Engeland doorbracht.

Richard Leeuwenhart was koning van Engeland geworden; maar zijn hart lag niet bij het sceptereiland. Sinds Saladin in 1187 Jeruzalem had veroverd, was Richards grootste ambitie om naar deHeilige Landen neem het terug. Zijn vader had ermee ingestemd samen met Philip deel te nemen aan de kruistochten, en in Engeland en Frankrijk was een "Saladin Tiende" geheven om geld in te zamelen voor de onderneming. Nu profiteerde Richard ten volle van de Saladin Tienden en het gevormde militaire apparaat; hij putte zwaar uit de koninklijke schatkist en verkocht alles wat hem geld zou kunnen opleveren - kantoren, kastelen, landerijen, steden, heerschappijen. In minder dan een jaar na zijn troonsbestijging verzamelde Richard Leeuwenhart een aanzienlijke vloot en een indrukwekkend leger om de kruistocht aan te gaan.

Screenshot 2022-04-05 at 08-37-11 king richard the Lionheart at DuckDuckGo.png

Richard Leeuwenhart was de zoon van koning Hendrik II en koningin Eleonora van Aquitanië. Hij werd geboren op 8 september 1157 in Oxford, Engeland.

In juli 1190 vertrokken de kruisvaarders. Ze stopten in Messina, Sicilië, deels omdat het een uitstekend vertrekpunt was van Europa naar het Heilige Land, maar ook omdat Richard zaken deed met koning Tancred. De nieuwe monarch had geweigerd het legaat dat de overleden koning aan Richards vader had nagelaten te overhandigen, en hield de bruidsschat in die hij aan de weduwe van zijn voorganger verschuldigd was en hield haar in nauwe opsluiting. Dit baarde Richard Leeuwenhart vooral zorgen, omdat de weduwe zijn favoriete zus Joanna was.

Richard Leeuwenhart en zijn vloot kwamen in een verschrikkelijke storm terecht. Toen het voorbij was, werden ongeveer 25 schepen vermist, waaronder het schip met Berengaria en Joanna. In feite waren de vermiste schepen verderop opgeblazen, en drie van hen (hoewel niet degene waarop Richards familie zich bevond) waren op Cyprus aan de grond gereden. Sommige bemanningsleden en passagiers waren verdronken; de schepen waren geplunderd en de overlevenden zaten gevangen. Dit alles had plaatsgevonden onder het bestuur van Isaac Ducas Comnenus, de Griekse "tiran" van Cyprus, die op een gegeven moment een overeenkomst had gesloten met Saladin om de regering te beschermen die hij had opgezet in oppositie tegen de heersende Angelus-familie van Constantinopel. .

Screenshot 2022-04-05 at 11-04-21 king richard and queen Berengaria married at DuckDuckGo.

Koningin Berengaria van Navarra

Nadat hij Berengaria had ontmoet en de veiligheid van haar en Joanna had verzekerd, eiste Richard herstel van de geplunderde goederen en de vrijlating van de gevangenen die nog niet waren ontsnapt. Isaac weigerde, grof werd gezegd, blijkbaar vol vertrouwen in het nadeel van Richard. Tot grote ergernis van Isaac viel Richard Leeuwenhart met succes het eiland binnen, viel vervolgens tegen de verwachtingen in aan en won. De Cyprioten gaven zich over, Isaac onderwierp zich en Richard nam bezit van Cyprus voor Engeland. Dit was van grote strategische waarde, aangezien Cyprus een belangrijk onderdeel zou blijken te zijn van de aanvoerlijn van goederen en troepen van Europa naar het Heilige Land. Voordat Richard Leeuwenhart Cyprus verliet, trouwde hij op 12 mei 1191 met Berengaria van Navarra.

Richards eerste succes in het Heilige Land, nadat hij een enorm bevoorradingsschip tot zinken had gebracht dat hij onderweg tegenkwam, was de verovering van Acre. De stad werd al twee jaar belegerd door kruisvaarders, en het werk dat Philip bij zijn aankomst had gedaan om de muren te ontginnen en te ondermijnen, droeg bij aan de val ervan. Richard bracht echter niet alleen een overweldigende strijdmacht mee, hij besteedde ook veel tijd aan het onderzoeken van de situatie en het plannen van zijn aanval voordat hij daar aankwam. Het was bijna onvermijdelijk dat Acre in handen van Richard Leeuwenhart zou vallen, en inderdaad, de stad gaf zich slechts enkele weken nadat de koning arriveerde over.

 

Kort daarna keerde Philip terug naar Frankrijk. Zijn vertrek was niet zonder wrok en Richard was waarschijnlijk blij hem te zien vertrekken. Hoewel Richard Leeuwenhart een verrassende en meesterlijke overwinning behaalde bij Arsuf, kon hij zijn voorsprong niet benutten. Saladin had besloten Ascalon te vernietigen, een logisch fort dat Richard zou veroveren. Het was strategisch verstandig om Ascalon in te nemen en weer op te bouwen om een veiligere aanvoerlijn tot stand te brengen, maar weinig van zijn volgelingen waren in iets anders geïnteresseerd dan door te trekken naar Jeruzalem. En nog minder waren bereid een keer te blijven, theoretisch gezien werd Jeruzalem ingenomen.

De zaken werden bemoeilijkt door ruzies tussen de verschillende contingenten en Richards eigen eigenzinnige stijl van diplomatie.

Acre viel in juli 1191, en op 7 september Richard's briljantoverwinning bij Arsufde kruisvaarders in bezit te krijgenJoppe. Tweemaal leidde Richard zijn troepen tot op enkele puntenmijlvan Jeruzalem. Maar de herovering van de stad, diegevormdhet hoofddoel van de Derde Kruistocht, ontging hem. Er waren hevige ruzies tussen de Fransen, Duitsers en Engelsencontingenten. Richard beledigde Leopold V, hertog van Oostenrijk, door zijn banier neer te halen en maakte ruzie met Filips II, die na de val van Acre terugkeerde naar Frankrijk. Richards kandidaat voor de kroon van Jeruzalem was de zijnevazal Guy de Lusignan, die hij steunde tegen de Duitse kandidaat,Koenraad van Montferrat.

Richard zette de kruistocht voort, landde en nam op 8 juni 1191 de stad Acre in. Terwijl berichten over zijn gewaagde daden en heldendaden in het Heilige Land de mensen thuis en in Rome opwondden, slaagde hij er in werkelijkheid niet in het hoofddoel te bereiken, namelijk om de controle over Jeruzalem terug te krijgen. Hij leidde ook zijn troepen in de Slag bij Jaffa, augustus 1192.

 

 

tumblr_b0ee910c90d8faf20a819c1335b6a8da_673a40a1_500.gif

Na veel politiek gekibbel en een jaar onproductieve schermutselingen (september 1192), kwam Richard tot de onvermijdelijke conclusie dat de verovering van Jeruzalem veel te moeilijk zou zijn door het gebrek aan militaire strategie dat hij van zijn bondgenoten had ondervonden; bovendien zou het vrijwel onmogelijk zijn om de Heilige Stad te behouden als hij er door een of ander wonder in zou slagen deze in te nemen.

 

Hij onderhandelde over een wapenstilstand met salade waardoor de kruisvaarders Acre en een dunne strook kust die christelijke pelgrims toegang gaf tot plaatsen van heilige betekenis, konden behouden, waarna ze terugkeerden naar Europa.

Dus begon hij begin oktober, na het sluiten van een vredesakkoord van drie jaar met Saladin, alleen aan de lange reis naar huis. Tijdens de reis leed Richard schipbreuk in de Adriatische Zee en werd uiteindelijk gevangen genomen door de hertog van Oostenrijk. Voor zijn vrijlating werd een hoog losgeld geëist.

Screenshot 2022-04-05 at 09-12-57 Richard I Biography Achievements Crusade Facts & Death.p

Hij keerde onmiddellijk terug naar Engeland en werd op 17 april voor de tweede keer gekroond, uit angst dat de onafhankelijkheid van zijn koningschap in gevaar was gebracht. Binnen een maand vertrok hij naar Normandië, om nooit meer terug te keren. Zijn laatste vijf jaar bracht hij door in oorlogvoering tegen Filips II, afgewisseld met incidentele wapenstilstanden. Dekoningliet Engeland in de bekwame handen vanHubertus Walter, justitie enaartsbisschop van Canterbury. Het was Richards onstuimigheid die hem op 41-jarige leeftijd tot zijn dood bracht.Limogesweigerde een schat aan goud te overhandigen die was opgegraven door een plaatselijke boer. Richard belegerde zijn kasteel van Châlus en raakte op een ongelukkig moment gewond. Hij stierf in 1199. Hij werd begraven in de abdijkerk vanFontevrault, waarHendrik IIen koningin Eleanor zijn ook begraven, en zijn beeltenis wordt daar nog steeds bewaard.

Screenshot 2022-04-05 at 12-22-14 chalus castle at DuckDuckGo.png

Terwijl hij Châlus belegerde in 1199, raakte Richard I van Engeland dodelijk gewond door een kruisboogschicht die was neergeschoten door ene Pierre Basile.

Screenshot_2022-04-05_at_09-49-04_king_richard_the_Lionheart_at_DuckDuckGo-removebg-previe

Klaar voor de strijd, het roer van koning Richard

Screenshot_2022-04-05_at_10-29-44_Adobe_Creative_Cloud_Express-removebg-preview.png

Koning Richard I van Engeland, bekend als "Coeur de Lion", het Leeuwenhart, was de grootste leider van de Derde Kruistochten en een meesterlijke tacticus op het slagveld. Dit magnifieke zwaard is een getuigenis van deze stoere leider.

Standbeeld dat de begraafplaats van Richard I markeert in de abdijkerk in Fontevrault-l'Abbaye, Frankrijk.

Documentaire van 5 minuten over het leven van Richard Leeuwenhart, koning van Engeland, een van de grootste middeleeuwse koningen ooit.
bottom of page